Jste zde

ČESKÁ VOJTOVA SPOLEČNOST – výukový tým, z.s.

Vítejte na stránkách České Vojtovy společnosti. Jsme spolek fyzioterapeutů – specialistů, kteří se podílí na výuce Vojtovy metody - v certifikovaných kurzech a následných vzdělávacích akcích. Naším cílem je podpora, rozvoj a šíření Vojtovy metody v České republice.

Česká Vojtova společnost vznikla jako zastřešující organizace, která sdružuje výukové terapeuty a asistenty Vojtovy metody z celé České republiky (Olomouc, Praha, Pardubice, Brno). Tvoří odbornou a organizační základnu pro rozvíjení znalostí a dovedností výukového týmu.

Je neoddělitelně spojena s výukovým centrem RL-Corpus s.r.o. – organizátorem a garantem certifikovaných kurzů Vojtovy metody v ČR. A úzce spolupracuje s Mezinárodní Vojtovou společností (IVG).

Absolventům kurzů „Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském/dospělém věku“ nabízí další možnosti vzdělávání formou workshopů, regionálních skupin, konzultací, či stáží.

Aktuality

Cenu ministra zdravotnictví za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením letos obdržela lektorka Vojtovy metody

Ve dnech 20.-21.5.2022 proběhla v  RL-Corpus, Olomouc první část workshopu Neurokineziologické vyšetření dle Vojty. Druhá část worskhopu se bude konat 16.9.2022 ve FN Motol.
Vzhledem k velkému zájmu plánujeme opakování tohoto workshopu.  

10.6. 2022 9,00 - 15,00hod.

Regionální skupina Ústí n.Labem,

vyučující: Mgr. Blanka Vlčková

místo konání: DSL Fyzio - Roudnice nad Labem,Třebízského 2813, 41301 Roudnice nad Labem,

 

Téma: Asymetrie šíje u kojence.