Jste zde

ČESKÁ VOJTOVA SPOLEČNOST – výukový tým, z.s.

Vítejte na stránkách České Vojtovy společnosti. Jsme spolek fyzioterapeutů – specialistů, kteří se podílí na výuce Vojtovy metody - v certifikovaných kurzech a následných vzdělávacích akcích. Naším cílem je podpora, rozvoj a šíření Vojtovy metody v České republice.

Česká Vojtova společnost vznikla jako zastřešující organizace, která sdružuje výukové terapeuty a asistenty Vojtovy metody z celé České republiky (Olomouc, Praha, Pardubice, Brno). Tvoří odbornou a organizační základnu pro rozvíjení znalostí a dovedností výukového týmu.

Je neoddělitelně spojena s výukovým centrem RL-Corpus s.r.o. – organizátorem a garantem certifikovaných kurzů Vojtovy metody v ČR. A úzce spolupracuje s Mezinárodní Vojtovou společností (IVG).

Absolventům kurzů „Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském/dospělém věku“ nabízí další možnosti vzdělávání formou workshopů, regionálních skupin, konzultací, či stáží.

Aktuality

Stanovisko Mezinárodní Vojtovy společnosti (IVG) k aktivitám pana Mgr. Václava Kruckého z Ostrova, Česká republika

NOVÝ WORKSHOP:  Vojtova metoda v terapii dětí na oddělení neonatologie a ARO. Vzhledem k doporučení MZČR k současné epidemiologické situaci týkající se šíření korona

Recenze publikovaná v odborném časopise Rehabilitace a fyzikální lékařství, 3/24, září 2017.

Nejbližší akce: