Jste zde

Workshopy

Workshop: „Neurokineziologické vyšetření dítěte dle Vojty pro fyzioterapeuty“ se v r. 2021 ruší.
 
Vzhledem k nejasnému výhledu vládních epidemiologických opatření ve vztahu ke konání
vzdělávacích akcí jsme se rozhodli pro r. 2021 zrušit konání workshopu „Neurokineziologické
vyšetření dítěte dle Vojty pro fyzioterapeuty“.
Chtěli bychom v tomto roce zvládnout dokončení kurzů Vojtovy metody, které musely být z důvodu
Covidu přerušeny a jejichž účastníci potřebují uzavřít vzdělání ve Vojtově metodě.
Je nám líto, že se letos workshop konat nebude, uvědomujeme si, že je dlouho očekáván a že se na
něj všichni těšíme.
 
Workshop posouváme o celý jeden rok, bude se tedy (pokud Covid dovolí) konat v r. 2022 a to:
1. část: 20.-21.5.2022 v RL-Corpus
2. část: 9.9.2022 ve FN Motol
Kapacita workshopu zůstává naplněna včetně již registrovaných náhradníků. Vzhledem k velkému zájmu plánujme otevření tohoto workshopu na i v roce 2023.