Jste zde

Vzdělávací akce

Certifikované kurzy

 • Certifikovaný kurz určený pro fyzioterapeuty. Je organizován a garantován RL-Corpus s.r.o. a je integrován do systému výuky Mezinárodní Vojtovy společnosti v Německu.
 • Kurz aplikace vývojové kineziologie podle Vojty v dětském věku má 320 vyučovacích hodin a je ohodnocen 190 kredity.
 • Kurz aplikace vývojové kineziologie podle Vojty v dospělém věku má 240 vyučovacích hodin a je ohodnocen 140 kredity.
 • Absolventi kurzu obdrží certifikát s mezinárodní platností.
 • Kurzy Vojtovy metody organizované RL-Corpus s.r.o. se započítávají do systému celoživotního vzdělávání fyzioteraputů ve smyslu § 54 odst. 1 písmn. b zákona 96/2004Sb. na základě rozhodnutí o udělení akreditace MZ ČR podle § 49 odst.2 a odst.3 zákona č. 96/2004Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních.

Informace o kurzech, přihlášení do kurzu, informace o cenách – http://www.rl-corpus.cz/vyuka/fyzioterapeut/certifikovane-kurzy/.

Následní vzdělávání

Refreš kurzy

 • Jsou organizovány RL-Corpus s.r.o.
 • Refreš kurzy se konají jak pro dětské terapeuty, tak pro terapeuty pracujícími s dospělými pacienty. Je vhodné ho absolvovat za 2-5let po základním kurzu.  Kurzy jsou 4 denní. Účastník kurzu má možnost přivézt svého pacienta na kurz a tím zkonzultovat terapeutický postup s výukovými terapeuty.
 • Více info na www.rl-corpus.cz

Nejbližší refreš

 • podzim 2022, termín bude upřesněn, místo konání RL Corpus, Mošnerova 1, Olomouc, více info na http://www.rl-corpus.cz

Workshopy

Odborné setkání absolventů kurzu „Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském/dospělém věku“. Workshopy jsou jednodenní, mají 8 vyučovacích hodin a jsou kombinovány teoretické a praktické vstupy, včetně cvičení na sobě a terapie pacientů.

Nejbližší WS

 • Workshop "Neurokineziologické vyšetření dle Vojty pro fyzioterapeuty"

  1. část  20-21.5.2022 v RL Corpus
  2. část 9.9. 2022 ve FN Motol
   
  Bližší informace v Aktualitách (workshopy) https://www.vojtovametoda.com/aktuality/workshopy

   

Regionální skupiny

Absolventi certifikovaného kurzu Vojtovy metody se sdružují ve svých regionech do pracovních skupinek a pořádají vlastní semináře (praktické i teoretické) s tématy Vojtovy reflexní lokomoce. Některé semináře probíhají pod vedením výukových terapeutů či asistentů, některé bez jejich účasti.

Nejbližší akce:

 • 17.9.2021 13-17.00h, Regionální skupina Horšovský Týn, vyučující: Mgr. B. Vlčková, místo konání: Dětská fyzioterapie Šos, Horšovský Týn. Téma: Dysplázie kyčelních kloubů. Kontaktní osoba: helena.sosova@gmail.com 

Konzultace

Individuální konzultace s pacientem probíhají u uvedených výukových terapeutů a asistentů. Konzultace se řídí potřebami pacienta a jeho terapeuta. Součástí konzultace je společné vyšetření pacienta, stanovení terapeutických cílů, společné provedení terapie, další návrhy a korekce terapie.

Konzultace provádí:

Konzultace jsou vedeny na přímou platbu, cenu vám sdělí konzultující terapeut.

Stáže

Stáže se zaměřením na terapii dle Vojty nabízí:

FN Motol – kontaktní osoba pro dětské terapeuty: Mgr. Blanka Vlčková, kontaktní osoba pro terapeuty dospělých pacientů: Mgr. Šárka Špaňhelová.