Jste zde

Vzdělávací akce

Certifikované kurzy

 • Certifikovaný kurz určený pro fyzioterapeuty. Je organizován a garantován RL-Corpus s.r.o. a je integrován do systému výuky Mezinárodní Vojtovy společnosti v Německu.
 • Kurz aplikace vývojové kineziologie podle Vojty v dětském věku má 320 vyučovacích hodin a je ohodnocen 190 kredity.
 • Kurz aplikace vývojové kineziologie podle Vojty v dospělém věku má 240 vyučovacích hodin a je ohodnocen 140 kredity.
 • Absolventi kurzu obdrží certifikát s mezinárodní platností.
 • Kurzy Vojtovy metody organizované RL-Corpus s.r.o. se započítávají do systému celoživotního vzdělávání fyzioteraputů ve smyslu § 54 odst. 1 písmn. b zákona 96/2004Sb. na základě rozhodnutí o udělení akreditace MZ ČR podle § 49 odst.2 a odst.3 zákona č. 96/2004Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních.

Informace o kurzech, přihlášení do kurzu, informace o cenách – http://www.rl-corpus.cz/vyuka/fyzioterapeut/certifikovane-kurzy/.

Následní vzdělávání

Refreš kurzy

 • Jsou organizovány RL-Corpus s.r.o.
 • Refreš kurzy se konají jak pro dětské terapeuty, tak pro terapeuty pracujícími s dospělými pacienty. Je vhodné ho absolvovat za 2-5let po základním kurzu.  Kurzy jsou 4 denní. Účastník kurzu má možnost přivézt svého pacienta na kurz a tím zkonzultovat terapeutický postup s výukovými terapeuty.
 • Více info na www.rl-corpus.cz

Nejbližší refreš

 • 3.-6.9. 2020, místo konání RL Corpus, Mošnerova 1, Olomouc, více info na www.rl-corpus.cz

Workshopy

Odborné setkání absolventů kurzu „Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském/dospělém věku“. Workshopy jsou jednodenní, mají 8 vyučovacích hodin a jsou kombinovány teoretické a praktické vstupy, včetně cvičení na sobě a terapie pacientů.

Nejbližší WS

 • 8.4.2020 v čase 9-17h, koná se FN Brno, Pracoviště dětské medicíny (Dětská nemocnice), Černopolní 9. Bližší informace v Aktualitách (Workshopy)

 • 7.-8.5. 2021 v RL Corpus, Mošnerova 1, Olomouc (část 1). Bližší informace v Aktualitách (Workshopy)

  10.9. 2021 FN Motol, v Úvalu 84, Praha 5 (část 2). Bližší informace v Aktualitách (Workshopy)

Regionální skupiny

Absolventi certifikovaného kurzu Vojtovy metody se sdružují ve svých regionech do pracovních skupinek a pořádají vlastní semináře (praktické i teoretické) s tématy Vojtovy reflexní lokomoce. Některé semináře probíhají pod vedením výukových terapeutů či asistentů, některé bez jejich účasti.

Nejbližší akce:

 • 26.4.2019 13-17h, RS Ústí nad Labem v Roudnici. Vyučující: Blanka Vlčková, místo konání: DSL Fyzio s.r.o, kontaktní osoba: Kateřina Lehečková leheckovakaterina@gmail.com
 • V týdnu od 8. - 12.4.2019, RS Vsetín. Den, čas a přesné místo budou s organizátory upřesněny. Vyučující: Miroslav Kutín, místo konání: Vsetín, kontaktní osoba: Veronika Haberlandová veronika.haberlandova@seznam.cz
 • 12.10.2019 9-16h, RS Ústí nad Labem v Roudnici. Vyučující: Miroslav Kutín, místo konání: DSL Fyzio s.r.o, kontaktní osoba: Kateřina Lehečková leheckovakaterina@gmail.com

 • 19.10.2019 9-16h, RS Praha. Vyučující: Miroslav Kutín, místo konání: CLR, Horáčkova, Praha, kontaktní osoba: Kateřina Jandová kja.clr@centrum.cz

Konzultace

Individuální konzultace s pacientem probíhají u uvedených výukových terapeutů a asistentů. Konzultace se řídí potřebami pacienta a jeho terapeuta. Součástí konzultace je společné vyšetření pacienta, stanovení terapeutických cílů, společné provedení terapie, další návrhy a korekce terapie.

Konzultace provádí:

Konzultace jsou vedeny na přímou platbu, cenu vám sdělí konzultující terapeut.

Stáže

Stáže se zaměřením na terapii dle Vojty nabízí:

FN Motol – kontaktní osoba pro dětské terapeuty: Mgr. Blanka Vlčková, kontaktní osoba pro terapeuty dospělých pacientů: Mgr. Šárka Špaňhelová.